แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องโรคทางพันธุกรรม


จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

1. กลุ่มอาการดาวน์เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่เท่าไร และอย่างไร
โครโมโซม คู่ที่ 5 เกินมา
โครโมโซม คู่ที่ 5 ผิดปกติ
โครโมโซม คู่ที่ 21 เกินมา
โครโมโซม คู่ที่ 21 เกิขาดหายไป

2. กลุ๋มอาการดาวน์มักเป็นมีโรคใด้ด้วย
โรคหัวใจ
โรคปอด
โรคไต
โรคธาลัสซีเมีย

3. การที่โครโมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 โครโมโซม เป็นลักษณะของโรคใด
กลุ่มอาการดาวน์
กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด
กลุ่มอาการพาทัว
กลุ่มอาการคริดูชาต์

4. ทารกส่วนมากที่เป็นโรคเอ็ดเวิร์ดมักจะเป็นเพศใด และเสียชีวิตภายในกี่ปี
เพศชาย เสียชีวิตภายใน 1 ปี
เพศชาย เสียชีวิตภายใน 2 ปี
เพศหญิง เสียชีวิตภายใน 1 ปี
เพศหญิง เสียชีวิตภายใน 2 ปี

5. ข้อใดไม่ใช่อาการของคนที่เป็นโรคเอ็ดเวิร์ด
ศีรษะเล็ก
ใบหน้าเป็นเหลี่ยม
ปากแหว่งเพดานโหว่
มักมีนิ้วเกิน

6. เด็กที่อยู่ในกลุ่มอาการของโรคใด ที่มักจะเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิด
กลุ่มอาการคริดูชาต์
กลุ่มอาการพาทัว
กลุ่มอาการดาวน์
กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด

7. กลุ่มอาการพาทัวเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่เท่าไร และอย่างไร
โครโมโซม คู่ที่ 13 เกินมา 1
โครโมโซม คู่ที่ 13 ขาดไป 1
โครโมโซม คู่ที่ 18 เกินมา 1
โครโมโซม คู่ที่ 18 ขาดไป 1

8. อาการของโรคใดที่มีเสียงร้องแหลมคล้ายเสียงแมวร้อง
กลุ่มอาการเทอร์เนอร์
กลุ่มอาการพาทัว
กลุ่มอาการคริดูชาต์
กลุ่มอาการดาวน์

9. โรคทางพันธุกรรมในข้อใดที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมเพศ
กลุ่มอาการพาทัว
กลุ่มอาการคริดูชาต์
กลุ่มอาการดาวน์
กลุ่มอาการเทอร์เนอร์

10. โรคทางพันธุกรรมในข้อใดที่จะพบเฉพาะในผู้ชาย
กลุ่มอาการเทอร์เนอร์
กลุ่มอาการคริดูชาต์
โรคไคลน์เฟลเตอร์ ซินโดรม
กลุ่มอาการพาทัว

ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:

Advertising Zone    Close

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...